א.ר. לוג'יסטיק נדל"ן – מדוע בעלי המגרשים יקבלו הטבות של מיליונים?

במסגרת הרפורמה נכסים יועברו לציבור ללא תמורה. קרקעות בשטח של עד 540 מ”ר במגזר העירוני יועברו ממעמד של “חכירה לדורות” לבעלות מלאה של הציבור.

מאת: ארלוגיסטיק נדלן – צוות האינטרנט

אדמה נדל"ן
לחצו להגדלה

בכתבה שפורסמה באתר Ynet דווח כי הרפורמה ברשות המקרקעין אישרה העברת בעלות על קרקעות בשטח של עד 540 מ”ר, מבלי שהחוכרים יידרשו לשלם תשלום נוסף לרשות. כתוצאה מהרפורמה בעלי המגרשים יקבלו הטבות במיליונים והמשמעות של כך היא שהמדינה תוותר על הכנסות של 47 מיליון שקל בשנה בעקבות המהלך.

מטרת ההצעה לעודד בנייה וניצול מיטבי יותר של קרקע, הבנויה ממילא, מבלי להזדקק לניצול רזרבות על שטחים פתוחים. כתוצאה מכך יהיה ניתן לבנות בניין מגורים שלם, כאשר רשות המקרקעין מוותרת בפועל על תשלום בגובה 31% משווי הנכס. חשוב לציין כי יש מקרים שהבם חוזה החכירה לא כולל את מלוא זכויות הבנייה בתוכנית בניין עיר.

אורן קובי הנו מנכ"ל חברת אדמה – זרוע ההשקעות בקרקעות של לוג'יסטיק גרופ.